Image Sample

Počasie - predpoveď počasia v celom svete(Vložte mezinárodný názov mesta, krajiny. Napr.: London, United Kingdom)


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents(http://xoap.weather.com/weather/local/LOXX0001?cc=*&dayf=5&link=xoap&prod=xoap&par=1114947003&key=40e3af7996605256&unit=m) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4
Could not open URL Predpoveď 

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents(http://xoap.weather.com/weather/local/EZXX0012?cc=*&dayf=5&link=xoap&prod=xoap&par=1114947003&key=40e3af7996605256&unit=m) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4
Could not open URL Predpoveď 

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents(http://xoap.weather.com/weather/local/UKXX0085?cc=*&dayf=5&link=xoap&prod=xoap&par=1114947003&key=40e3af7996605256&unit=m) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4
Could not open URL Predpoveď 

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents(http://xoap.weather.com/weather/local/FRXX0076?cc=*&dayf=5&link=xoap&prod=xoap&par=1114947003&key=40e3af7996605256&unit=m) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4
Could not open URL Predpoveď 

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents(http://xoap.weather.com/weather/local/ITXX0042?cc=*&dayf=5&link=xoap&prod=xoap&par=1114947003&key=40e3af7996605256&unit=m) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4
Could not open URL Predpoveď 

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents(http://xoap.weather.com/weather/local/FIXX0002?cc=*&dayf=5&link=xoap&prod=xoap&par=1114947003&key=40e3af7996605256&unit=m) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4
Could not open URL Predpoveď 

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents(http://xoap.weather.com/weather/local/USNY0996?cc=*&dayf=5&link=xoap&prod=xoap&par=1114947003&key=40e3af7996605256&unit=m) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4
Could not open URL Predpoveď 

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents(http://xoap.weather.com/weather/local/ASXX0112?cc=*&dayf=5&link=xoap&prod=xoap&par=1114947003&key=40e3af7996605256&unit=m) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4
Could not open URL Predpoveď 

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4

Warning: file_get_contents(http://xoap.weather.com/weather/local/RSXX0063?cc=*&dayf=5&link=xoap&prod=xoap&par=1114947003&key=40e3af7996605256&unit=m) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/parser.php on line 4
Could not open URL Predpoveď 

Aktuálne počasie a predpoveď počasia v celom svete. Pravidelne aktualizované informácie o pocitovej teplote, vetre, tlaku, vlhkosti, viditelnosti, východe a západe slnka.

Meteorológia je veda, ktorá sa zaoberá všestranným štúdiom javov v ovzduší. Sústavným pozorovaním týchto javov sa dá predpovedať, aké bude počasie vo svete. Predpoveď počasia má určitý časový úsek budúcnosti. Pre dané územie sa zakladá na poznaní stavu počasia a získavaní údajov o klimatických prvkoch (teplota, tlak, množstvo zrážok…) v určitom časovom okamihu z celého kontinentu. Tieto zistené údaje sa zakresľujú do mapy, ktorá sa nazýva synaptická mapa. Na pozorovanie horných vrstiev atmosféry (mezosféry a ionosféry) sa používajú meteorologické družice, ktorými sa meria tlak, teplota vzduchu, slnečné a zemské žiarenie, fotografujú sa oblačnosti, snehová pokrývka, slnečné spektrá. Záznamy umožňujú poznať štruktúru teplého a studeného vzduchu, pohyby atmosféry a informujú tiež o tvoriacich sa cyklónoch.

V súčasnosti na celom svete funguje cca 8000 profesionálnych meteorologických staníc. Správy o pozorovaní sa neustále vymieňajú medzi stanicami, robí sa ich analýza a na tomto základe sa dozvieme v správach, aké bude počasie vo svete.