Image Sample

Počasie - predpoveď počasia v celom svete(Vložte mezinárodný názov mesta, krajiny. Napr.: London, United Kingdom)


Notice: XML Parsing Error at 1:2. Error 68: XML_ERR_NAME_REQUIRED in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/xml-parser.php on line 113


°
Aktuálne počasie:

Tlak:
Vlhkosť: %
Viditelnosť:
Vietor:

Predpoveď 

Notice: XML Parsing Error at 1:2. Error 68: XML_ERR_NAME_REQUIRED in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/xml-parser.php on line 113


°
Aktuálne počasie:

Tlak:
Vlhkosť: %
Viditelnosť:
Vietor:

Predpoveď 

Notice: XML Parsing Error at 1:2. Error 68: XML_ERR_NAME_REQUIRED in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/xml-parser.php on line 113


°
Aktuálne počasie:

Tlak:
Vlhkosť: %
Viditelnosť:
Vietor:

Predpoveď 

Notice: XML Parsing Error at 1:2. Error 68: XML_ERR_NAME_REQUIRED in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/xml-parser.php on line 113


°
Aktuálne počasie:

Tlak:
Vlhkosť: %
Viditelnosť:
Vietor:

Predpoveď 

Notice: XML Parsing Error at 1:2. Error 68: XML_ERR_NAME_REQUIRED in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/xml-parser.php on line 113


°
Aktuálne počasie:

Tlak:
Vlhkosť: %
Viditelnosť:
Vietor:

Predpoveď 

Notice: XML Parsing Error at 1:2. Error 68: XML_ERR_NAME_REQUIRED in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/xml-parser.php on line 113


°
Aktuálne počasie:

Tlak:
Vlhkosť: %
Viditelnosť:
Vietor:

Predpoveď 

Notice: XML Parsing Error at 1:2. Error 68: XML_ERR_NAME_REQUIRED in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/xml-parser.php on line 113


°
Aktuálne počasie:

Tlak:
Vlhkosť: %
Viditelnosť:
Vietor:

Predpoveď 

Notice: XML Parsing Error at 1:2. Error 68: XML_ERR_NAME_REQUIRED in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/xml-parser.php on line 113


°
Aktuálne počasie:

Tlak:
Vlhkosť: %
Viditelnosť:
Vietor:

Predpoveď 

Notice: XML Parsing Error at 1:2. Error 68: XML_ERR_NAME_REQUIRED in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/pocasie/miniweather/parser/xml-parser.php on line 113


°
Aktuálne počasie:

Tlak:
Vlhkosť: %
Viditelnosť:
Vietor:

Predpoveď 

Aktuálne počasie a predpoveď počasia v celom svete. Pravidelne aktualizované informácie o pocitovej teplote, vetre, tlaku, vlhkosti, viditelnosti, východe a západe slnka.

Meteorológia je veda, ktorá sa zaoberá všestranným štúdiom javov v ovzduší. Sústavným pozorovaním týchto javov sa dá predpovedať, aké bude počasie vo svete. Predpoveď počasia má určitý časový úsek budúcnosti. Pre dané územie sa zakladá na poznaní stavu počasia a získavaní údajov o klimatických prvkoch (teplota, tlak, množstvo zrážok…) v určitom časovom okamihu z celého kontinentu. Tieto zistené údaje sa zakresľujú do mapy, ktorá sa nazýva synaptická mapa. Na pozorovanie horných vrstiev atmosféry (mezosféry a ionosféry) sa používajú meteorologické družice, ktorými sa meria tlak, teplota vzduchu, slnečné a zemské žiarenie, fotografujú sa oblačnosti, snehová pokrývka, slnečné spektrá. Záznamy umožňujú poznať štruktúru teplého a studeného vzduchu, pohyby atmosféry a informujú tiež o tvoriacich sa cyklónoch.

V súčasnosti na celom svete funguje cca 8000 profesionálnych meteorologických staníc. Správy o pozorovaní sa neustále vymieňajú medzi stanicami, robí sa ich analýza a na tomto základe sa dozvieme v správach, aké bude počasie vo svete.